Croeso i wefan Gŵyl y Felinheli 2016

Dewch draw i bentref Felinheli yn ystod yr wythnos Mehefin 24 - Gorffennaf 2ail 2016. Rydym wedi trefnu
gwledd o weithgareddau ar eich cyfer!

tan
Gŵyl y Felinheli 2016!!!

 

Fideos Diweddaraf -

04.07.15 - Gŵyl Felinheli 2015 - Diolch yn fawr i Rhys Edwards am y fideo. I weld mwy o waith Rhys, cliciwch yma.

Am fwy o fideos - cliciwch yma  

 

04.07.15 - Gorymdaith Gŵyl y Felinheli 2015

Am fwy o fideos - cliciwch yma  

 

01.07.15 - Ras 10k Y Faenol

Am fwy o fideos - cliciwch yma  

 

29.06.15 - Sioe Ffasiwn Felin Gylchu

Am fwy o fideos - cliciwch yma  

 

29.06.15 - Sioe Ysgol Gynradd y Felinheli

Am fwy o fideos - cliciwch yma  

 

26.06.15 - Lansiad Gŵyl y Felinheli 2015

 

Am fwy o fideos - cliciwch yma

 

Neges gan Cadeirydd Pwyllgor Gŵyl Y Felinheli

Diolch i'n cefnogwyr

Hoffai Pwyllgor Gŵyl Y Felin ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at lwyddiant yr
Ŵyl eleni. Mae cyfraniad pawb, boed fach neu fawr yn cael ei werthfawrogi'n aruthrol.

Diolch o galon

Islwyn Owen (Cadeirydd y Pwyllgor)


picture

Digwyddiadau
Digwyddiadau 2015 a mwy ...

picture

Cystadlaethau
Cystadlaethau 2015 a mwy ...


picture

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau - cliciwch yma

picture

Ffrindiau Gwyl Felin - Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl ....


picture

Lluniau Diweddaraf
I weld mwy o luniau yr wyl
cli
ciwch yma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.flickr.com

Newyddion

29.04.16 Cais am stondin yng Ngharnifal Y Felinheli

Os am gael stondin yng Ngharnifal Y Felinheli, llenwch y ffurflen gais a'i anfon i'r cyfeiriad ar waelod y ffurflen os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen


30.03.16 Ras 10k y Felin 2016

Cliciwch yma am wybodaeth

Lawrlwythwch Ffurflen Cofrestru


10.12.15 Noson Lawen 2016

PLANT Y FELINHELI:

Oes gennych ddiddordeb neud sbot yn Noson Lawen Gŵyl Y Felin 2016? Gellir fod yn unrhyw beth! Rydym yn chwilio am grwp neu unigolion i berfformio un slot ar y noson. Os oes gennych syniad a diddordeb, cysylltwch ag aelod o'r pwyllgor neu gyrrwch neges at dudalen Facebook yr ŵyl.


16.10.15 Dyddiadau 2015/16

20/12/15 Noson Nadolig 5yh yn Neuadd Yr Eglwys

Dydd Llun Y Pasg – Gemau i'r plant 10.30/ Ras Hwyaid 12.00

Bingo yn y Fic bob dydd Iau diwethaf yn y mis heblaw Mis Rhagfyr 17/12/15 (os oes rhywun angen lift i'r Bingo cysylltwch gyda aelod o'r pwyllgor)

Gwyl 2016 Mehefin 24 i Gorffennaf 2ail


01.10.15 Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli

Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli ar nos Fercher Hydref 14eg yn y Felin Sgwrsio am 7.00

- darllen mwy


Hits y Wefan

Hits ar y wefan yn ystod yr Wyl 2015:-

26.06.15 = 6,272 hits
27.06.15 = 5,928 hits
28.06.15 = 8,728 hits
29.06.15 = 14,014 hits
30.06.15 = 13,049 hits
01.07.15 = 21,681 hits
02.07.15 = 18,186 hits
03.07.15 = 11,338 hits
04.07.15 = 12,506 hits
05.07.15 = 17,695 hits

----------------------------------
CYFANSWM 2015 = 129,397 hits - 10 diwrnod yn unig!

Llun y Diwrnod:-

040715

Am lluniau - cliciwch yma

Lluniau'r Wythnos:-

030715

020715010715300615290615280615270615260615 200615

Am lluniau - cliciwch yma