Croeso i wefan Gŵyl y Felinheli 2013

tan
Gŵyl y Felinheli 2014!!!

Dewch draw i bentref Felinheli yn ystod yr wythnos Mehefin 28 - Gorffennaf 6fed. Rydym wedi trefnu gwledd o weithgareddau ar eich cyfer!

 

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen 2013

Beth Nesaf

Cliciwch yma am fwy o ddigwyddiadau


Fideos Diweddaraf -

Diolch yn fawr i Rhys Edwards am y fideo. I weld mwy o waith Rhys, cliciwch yma.

Am fideos - cliciwch yma

Neges gan Cadeirydd Pwyllgor Gŵyl Y Felinheli

Diolch i'n cefnogwyr

Hoffai Pwyllgor Gŵyl Y Felin ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at lwyddiant yr
Ŵyl eleni. Mae cyfraniad pawb, boed fach neu fawr yn cael ei werthfawrogi'n aruthrol.

Diolch o galon

Islwyn Owen (Cadeirydd y Pwyllgor)
Gorffennaf 11, 2013


picture

Digwyddiadau
Digwyddiadau 2013 a mwy ...

picture

Cystadlaethau
Cystadlaethau 2013 a mwy ...


picture

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau - cliciwch yma

picture

Ffrindiau Gwyl Felin - Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl ....


picture

Lluniau Diweddaraf
I weld mwy o luniau yr wyl
cli
ciwch yma

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


www.flickr.com

Newyddion

07.04.14 Felinheli 10K - y diweddaraf

Amser dechrau ymarfer unwaith eto ar gyfer y ras leol boblogaidd yma yn Felinheli - cliciwch yma am fwy o wybodaeth a Ffurflen Gystadlu


28.01.14 Gŵyl Y Felinheli 2014

Stŵr wrth y Dwr yn ôl Nos Sadwrn cyntaf Gŵyl Felin.... Meddyliwch am eitem...... dim ond 6 mis i fynd!!


22:12:13 - Noson Nadoligaidd

Gŵyl Y Felinheli yn cyflwyno Noson Nadoligaidd - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


18:10:13 - Noson Tân Gwyllt

Gŵyl Y Felinheli yn cyflwyno Noson Tân Gwyllt
Nos Fawrth 05-11-13 7.00 Glan y Môr - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


13:09:13 - Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli yn y Felin Sgwrsio Nos Iau Hydref 10ed am 7.00


02:07:13 - Cwis Nos Fawrth

Cyd Enillwyr - The Beatles a Laughing Gravy
"Diolch i Delyth am ei hamser hefor cwis dros y blynyddoedd...mae hi wedi ymddeol o'r swydd er mwyn cael 'gwaed newydd' i mewn!!" - Ieu Roberts


04:07:13 - Canlyniadau Râs 10k 2013

Prif ras
1. Rob Samuel ( record newydd)
2. Gwyn Owen
3. Christopher Evans

Mwy o ganlyniadau - cliciwch yma


Hits y Wefan

Hits ar y wefan yn ystod yr Wyl 2013:-

28-06-13 = 4,768 hits
29-06-13 = 3,446 hits
30-07-13 = 4,675 hits
01-07-13 = 7,279 hits
02-07-13 = 8,428 hits
03-07-13 = 14,366 hits
04-07-13 = 14,223 hits
05-07-13 = 7,977 hits
06-07-13 = 6,142 hits
07-07-13 = 4,974 hits
----------------------------------
CYFANSWM 2013 = 76,278 hits - 10 diwrnod yn unig!

Llun y Diwrnod:-

Am lluniau - cliciwch yma

Lluniau'r Wythnos:-

imageimage

image

Am lluniau - cliciwch yma