Croeso i wefan Gŵyl y Felinheli 2015

Dewch draw i bentref Felinheli yn ystod yr wythnos Mehefin 26 - Gorffennaf 4ydd 2015. Rydym wedi trefnu
gwledd o weithgareddau ar eich cyfer!

tan
Gŵyl y Felinheli 2015!!!

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen 2015.

Fideos Diweddaraf -

04.07.15 - Gŵyl Felinheli 2015 - Diolch yn fawr i Rhys Edwards am y fideo. I weld mwy o waith Rhys, cliciwch yma.

Am fwy o fideos - cliciwch yma  

 

04.07.15 - Gorymdaith Gŵyl y Felinheli 2015

Am fwy o fideos - cliciwch yma  

 

01.07.15 - Ras 10k Y Faenol

Am fwy o fideos - cliciwch yma  

 

29.06.15 - Sioe Ffasiwn Felin Gylchu

Am fwy o fideos - cliciwch yma  

 

29.06.15 - Sioe Ysgol Gynradd y Felinheli

Am fwy o fideos - cliciwch yma  

 

26.06.15 - Lansiad Gŵyl y Felinheli 2015

 

Am fwy o fideos - cliciwch yma

 

Neges gan Cadeirydd Pwyllgor Gŵyl Y Felinheli

Diolch i'n cefnogwyr

Hoffai Pwyllgor Gŵyl Y Felin ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at lwyddiant yr
Ŵyl eleni. Mae cyfraniad pawb, boed fach neu fawr yn cael ei werthfawrogi'n aruthrol.

Diolch o galon

Islwyn Owen (Cadeirydd y Pwyllgor)


picture

Digwyddiadau
Digwyddiadau 2015 a mwy ...

picture

Cystadlaethau
Cystadlaethau 2015 a mwy ...


picture

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau - cliciwch yma

picture

Ffrindiau Gwyl Felin - Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl ....


picture

Lluniau Diweddaraf
I weld mwy o luniau yr wyl
cli
ciwch yma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.flickr.com

Newyddion

01.10.15 Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli

Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli ar nos Fercher Hydref 14eg yn y Felin Sgwrsio am 7.00


10.09.15 Lythyr gan Non Huws, cyn-Brif athrawes Ysgol Y Felinheli, i Bwyllor Gŵyl Y Felin

10.07.2015
Annwyl Gyfeillion,
Hoffwn ddiolch i chi i gyd fel Pwyllgor

- darllen mwy


02.07.15 Canlyniadau 10k Gwyl Felin 2015

1. Matthew Roberts
2. Russel Bentley
3. Rob Samuel

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ddogfen gyda'r canlyniadau llawn.


26.06.15 Trefniadau Cau Ffyrdd Wythnos Gwyl Y Felin

- darllen mwy


25.06.15 ENILLWYR Y CYSTADLEUAETH GOLFF

Steve, enillydd y ddreif hiraf. Ifan Alun, enillydd agosaf at y pin.

Enillwyr Cystadleuaeth golff Gwyl y Felin, fydd yn derbyn tlws goffa Dafydd Vernon. Trystan Dafydd. Rhys (Archie) Parry. Ifan Alun a Iwan (Bwthyn) Huws. - darllen mwy


18.06.15 GRŴP IAITH Y FELINHELI A GŴYL Y FELIN 2015 - FLOG OSIAN

Rhai o drigolion y Felinheli sy’n gweithio ar y cyd ydi Grŵp Iaith y Felin.  Nod y grŵp ydi sicrhau fod y Gymraeg yn parhau i fod yn iaith fyw a pherthnasol yn y Felinheli.  Mae croeso i  unrhyw un sydd a diddordeb yn eu gwaith ddod i gyfarfodydd y grŵp - darllen mwy


29.05.15 Crysau T Gŵyl y Felin gan Hunaniaith

Yn ystod wythnos Gŵyl y Felin eleni mi fydd hunaniaith yn rhannu crysau T allan i bobl ifanc y pentref. Gwaith hunaniaith ydi annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg ac i fod yn falch ohoni - darllen mwy


28.05.15 Digwyddiadau'r Ŵyl 2015

Mae manylion digwyddiadau'r Ŵyl 2015 ar gael yn awr!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


Hits y Wefan

Hits ar y wefan yn ystod yr Wyl 2015:-

26.06.15 = 6,272 hits
27.06.15 = 5,928 hits
28.06.15 = 8,728 hits
29.06.15 = 14,014 hits
30.06.15 = 13,049 hits
01.07.15 = 21,681 hits
02.07.15 = 18,186 hits
03.07.15 = 11,338 hits
04.07.15 = 12,506 hits
05.07.15 = 17,695 hits

----------------------------------
CYFANSWM 2015 = 129,397 hits - 10 diwrnod yn unig!

Llun y Diwrnod:-

040715

Am lluniau - cliciwch yma

Lluniau'r Wythnos:-

030715

020715010715300615290615280615270615260615 200615

Am lluniau - cliciwch yma