Croeso i wefan Gŵyl y Felinheli 2014

Dewch draw i bentref Felinheli yn ystod yr wythnos Mehefin 27 - Gorffennaf 5fed 2014. Rydym wedi trefnu
gwledd o weithgareddau ar eich cyfer!

tan
Gŵyl y Felinheli 2015!!!

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen 2014

Fideos Diweddaraf -

05.07.14 - Gorymdaith yr Ŵyl 1

 
Am fwy o fideos - cliciwch yma


05.07.14 - Gorymdaith yr Ŵyl 2

 
Am fwy o fideos - cliciwch yma


05.07.14 - Gorymdaith yr Ŵyl 3

 

Am fwy o fideos - cliciwch yma

Neges gan Cadeirydd Pwyllgor Gŵyl Y Felinheli

Diolch i'n cefnogwyr

Hoffai Pwyllgor Gŵyl Y Felin ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at lwyddiant yr
Ŵyl eleni. Mae cyfraniad pawb, boed fach neu fawr yn cael ei werthfawrogi'n aruthrol.

Diolch o galon

Islwyn Owen (Cadeirydd y Pwyllgor)
Gorffennaf 11, 2013


picture

Digwyddiadau
Digwyddiadau 2014 a mwy ...

picture

Cystadlaethau
Cystadlaethau 2014 a mwy ...


picture

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau - cliciwch yma

picture

Ffrindiau Gwyl Felin - Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl ....


picture

Lluniau Diweddaraf
I weld mwy o luniau yr wyl
cli
ciwch yma

 

 

 www.flickr.com

Newyddion

13.04.15 Ras 10k y Felin 2015

Mae’n amser dechrau meddwl ac ymarfer unwaith eto ar gyfer y ras 10k Gwyl y Felinheli (1/7/15). Yn dilyn peth holi ar gystadleuwyr yn y ras, eleni rydym wedi penderfyny ychwanegu cael amseru digidol dan ofal cwmni lleol TDL.


25.03.15 Gweithgareddau Llun y Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


03.02.15 Enillwyr y Bingo!

Voucher swellies - Ann Club
Voucher beauty by Maryam - Nia Jenkins
Voucher beauty by Laura - Sarah
Voucher CJ Hair - Sacha Cadwaladr
Hamper ffrwyth gan Y Fic - Eirlys Liggins
Chocolates - Moira a Joe Twrna
Cigoedd Bwydydd Ifor's - Dei O
Mega bubble machine - Carys Elis
Proseco gan Y Fic - Tesni Jones
Gwin - Wenna, Glyn, Sacha, Angharad
Room fragrances - Patricia Grifith
£10 - Karen Balwns
£40 - Nia Williams


29.01.15 Bingo Felinheli

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Hits y Wefan

Hits ar y wefan yn ystod yr Wyl 2014:-

27.06.14 = 7,222 hits
28.06.14 = 5,838 hits
29.06.14 = 4,302 hits
30.06.14 = 9,277 hits
01.07.14 = 9,135 hits
02.07.14 = 16,996 hits
03.07.14 = 21,679 hits
04.07.14 = 9,969 hits
05.07.14 = 11,323 hits
06-07-14 = 11,540 hits
----------------------------------
CYFANSWM 2014 = 107,281 hits - 10 diwrnod yn unig!

Llun y Diwrnod:-

Am lluniau - cliciwch yma

 

Lluniau'r Wythnos:-

Am lluniau - cliciwch yma