Croeso i wefan Gŵyl y Felinheli 2014

Dewch draw i bentref Felinheli yn ystod yr wythnos Mehefin 27 - Gorffennaf 5fed 2014. Rydym wedi trefnu
gwledd o weithgareddau ar eich cyfer!

tan
Gŵyl y Felinheli 2015!!!

Cliciwch yma i lawrlwytho rhaglen 2014

Fideos Diweddaraf -

05.07.14 - Gorymdaith yr Ŵyl 1

 
Am fwy o fideos - cliciwch yma


05.07.14 - Gorymdaith yr Ŵyl 2

 
Am fwy o fideos - cliciwch yma


05.07.14 - Gorymdaith yr Ŵyl 3

 

Am fwy o fideos - cliciwch yma

Neges gan Cadeirydd Pwyllgor Gŵyl Y Felinheli

Diolch i'n cefnogwyr

Hoffai Pwyllgor Gŵyl Y Felin ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at lwyddiant yr
Ŵyl eleni. Mae cyfraniad pawb, boed fach neu fawr yn cael ei werthfawrogi'n aruthrol.

Diolch o galon

Islwyn Owen (Cadeirydd y Pwyllgor)
Gorffennaf 11, 2013


picture

Digwyddiadau
Digwyddiadau 2014 a mwy ...

picture

Cystadlaethau
Cystadlaethau 2014 a mwy ...


picture

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau - cliciwch yma

picture

Ffrindiau Gwyl Felin - Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl ....


picture

Lluniau Diweddaraf
I weld mwy o luniau yr wyl
cli
ciwch yma

 

 

 www.flickr.com

Newyddion

29.01.15 Bingo Felinheli

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


18.11.14 Nadolig Felinheli

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


26.09.14 Newyddion Gwyl Y Felinheli

Cyfarfod Blynyddol Gwyl Y Felinheli Hydref 22ain am 7yh yn Y Felin Sgwrsio

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â Tan Gwyllt eleni ac oherwydd problemau diogelwch a diffyg cefnogaeth ariannol gan y cyhoedd ar ffaith fod y tan gwyllt ar yswiriant yn mynd yn ddrytach pob blwyddyn mae'r Ŵyl yn colli dros £1000 pob blwyddyn. Penderfynodd Y Pwyllgor o 11 i 1 i beidio cynnal Tan Gwyllt yn 2014.


07.07.14 Brwydyr rhwng Rob ac Alun eto.

Cafodd râs boblogaidd 10K Elim/Madoc ei chynnal unwaith eto eleni, fel rhan o Wyl y Felinheli. Bu’r tywydd yn garedig i’r rhedwyr a’r cefnogwyr i sicrhau fod pawb yn cael amser da (mewn mwy nac un ystyr!). - cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


02.07.14 Canlyniadau Ras 10k

1. Rob Samuel - Amser 31.55
2. Alun Vaughan - Amser 32.54
3. Dylan Wynn Jones - Amser 36.06

Cliciwch yma i weld y canlyniadau i gyd.


Hits y Wefan

Hits ar y wefan yn ystod yr Wyl 2014:-

27.06.14 = 7,222 hits
28.06.14 = 5,838 hits
29.06.14 = 4,302 hits
30.06.14 = 9,277 hits
01.07.14 = 9,135 hits
02.07.14 = 16,996 hits
03.07.14 = 21,679 hits
04.07.14 = 9,969 hits
05.07.14 = 11,323 hits
06-07-14 = 11,540 hits
----------------------------------
CYFANSWM 2014 = 107,281 hits - 10 diwrnod yn unig!

Llun y Diwrnod:-

Am lluniau - cliciwch yma

 

Lluniau'r Wythnos:-

Am lluniau - cliciwch yma