Croeso i wefan Gŵyl y Felinheli 2016

Dewch draw i bentref Felinheli yn ystod yr wythnos Mehefin 24 - Gorffennaf 2ail 2016. Rydym wedi trefnu
gwledd o weithgareddau ar eich cyfer!

tan
Gŵyl y Felinheli 2016!!!

 

Fideos Diweddaraf -

24.06.16 - Lansio'r Ŵyl 2016

Am fwy o fideos - cliciwch yma 

 

04.07.15 - Gŵyl Felinheli 2015 - Diolch yn fawr i Rhys Edwards am y fideo. I weld mwy o waith Rhys, cliciwch yma.

Am fwy o fideos - cliciwch yma 

Neges gan Cadeirydd Pwyllgor Gŵyl Y Felinheli

Diolch i'n cefnogwyr

Hoffai Pwyllgor Gŵyl Y Felin ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at lwyddiant yr
Ŵyl eleni. Mae cyfraniad pawb, boed fach neu fawr yn cael ei werthfawrogi'n aruthrol.

Diolch o galon

Islwyn Owen (Cadeirydd y Pwyllgor)


picture

Digwyddiadau
Digwyddiadau 2016 a mwy ...

picture

Cystadlaethau
Cystadlaethau 2016 a mwy ...


picture

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau - cliciwch yma

picture

Ffrindiau Gwyl Felin - Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl ....


picture

Lluniau Diweddaraf
I weld mwy o luniau yr wyl
cli
ciwch yma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.flickr.com

Newyddion

16.06.16 Rhaglen Gŵyl y Felinheli 2016

Mae rhaglen 2016 yn awr ar gael!

I lawrlwytho copi o'r rhaglen 2016 - cliciwch yma.


13.06.16 Ras 10k y Felin 2016

Mae yna lefydd ar ôl i redeg yn y ras o hyd.

Dyddiad: 29/06/16, ras yn cychwyn 7.15 y.h.

Am fwy o wybodaeth ac i lawrlwytho ffurflen gystadlu, cliciwch yma. (Cofrestriadau Post yn cau 18fed Mehefin)

Cofrestriadau ar-lein trwy www.tdleventservices.co.uk (sylwer bod codi tâl bach i TDL am archebu ar-lein - dylai cofrestru ar-lein fod ar agor hyd at un neu ddau o ddiwrnod cyn y ras)


29.04.16 Cais am stondin yng Ngharnifal Y Felinheli

Os am gael stondin yng Ngharnifal Y Felinheli, llenwch y ffurflen gais a'i anfon i'r cyfeiriad ar waelod y ffurflen os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen


10.12.15 Noson Lawen 2016

PLANT Y FELINHELI:

Oes gennych ddiddordeb neud sbot yn Noson Lawen Gŵyl Y Felin 2016? Gellir fod yn unrhyw beth! Rydym yn chwilio am grwp neu unigolion i berfformio un slot ar y noson. Os oes gennych syniad a diddordeb, cysylltwch ag aelod o'r pwyllgor neu gyrrwch neges at dudalen Facebook yr ŵyl.

Am fwy o newyddion, cliciwch yma.


Hits y Wefan

Hits ar y wefan yn ystod yr Wyl 2016:-

24.06.16 = 6,046 hits
25.06.16 = 4,861 hits
26.06.16 = ??? hits
27.06.16 = ??? hits
28.06.16 = ??? hits
29.06.16 = ??? hits
30.06.16 = ??? hits
01.07.16 = ??? hits
02.07.16 = ??? hits
----------------------------------
CYFANSWM 2016 = ??? hits - 10 diwrnod yn unig!

Llun y Diwrnod:-

Llun i ddilyn yn fuan

Am lluniau - cliciwch yma

Lluniau'r Wythnos:-

Lluniau i ddilyn yn fuan

 

Am lluniau - cliciwch yma