Croeso i wefan Gŵyl y Felinheli 2017

Dewch draw i bentref Felinheli yn ystod yr wythnos Mehefin 23 - Gorffennaf 1af 2017. Rydym wedi trefnu gwledd o weithgareddau ar eich cyfer!

tan
Gŵyl y Felinheli 2017!!!

 

Fideos Diweddaraf -

02.07.16 - Gorymdaith Gwyl Y Felinheli -1

 

Mwy o fideos o'r carnifal - cliciwch yma

01.07.16 - Cymru v Gwlad Belg (Gôl Sam Vokes) - Ewro 2016 - Diolch yn fawr i Carwyn Dafydd a Cwmni Da am y fideo

Am fwy o fideos - cliciwch yma 

29.06.16 - Ras 10K 2016

 

Am fwy o fideos - cliciwch yma   

28.06.16 - Gemau Teulu (mwy ar y dudalen fideo) 

Am fwy o fideos - cliciwch yma    

27.06.16 - Sioe Ffasiwn Felin Gylchu 2016

sioe-ffasiwn-felin-fylchu-2016
Am fwy o fideos - cliciwch yma  

 

Neges gan Cadeirydd Pwyllgor Gŵyl Y Felinheli

Diolch i'n cefnogwyr

Hoffai Pwyllgor Gŵyl Y Felin ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd tuag at lwyddiant yr
Ŵyl eleni. Mae cyfraniad pawb, boed fach neu fawr yn cael ei werthfawrogi'n aruthrol.

Diolch o galon

Islwyn Owen (Cadeirydd y Pwyllgor)


picture

Digwyddiadau
Digwyddiadau 2016 a mwy ...

picture

Cystadlaethau
Cystadlaethau 2016 a mwy ...


picture

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau - cliciwch yma

picture

Ffrindiau Gwyl Felin - Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl ....


picture

Lluniau Diweddaraf
I weld mwy o luniau yr wyl
cli
ciwch yma

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.flickr.com

Newyddion

Cofrestru ar gyfer Ras 10k 2017

Cofrestru nawr ar agor

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen cofrestru

Cliciwch yma am fanylion am y ras


05.05.17 Noson Bierkeller CPD Y Felinheli

Nos Sadwrn 20fed Mai, 7.30pm

Neuadd Goffa, Y Felinheli

Ticedi: £15

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cysylltwch â CPD Y Felinheli i brynu ticedi


04.04.17 Cais am Stondin yng Ngharnifal Y Felinheli

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen gais


Am fwy o newyddion, cliciwch yma.


Hits y Wefan

Hits ar y wefan yn ystod yr Wyl 2016:-

24.06.16 = 6,046 hits
25.06.16 = 4,861 hits
26.06.16 = 6,197 hits
27.06.16 = 9,765 hits
28.06.16 = 9,506 hits
29.06.16 = 15,502 hits
30.06.16 = 12,907 hits
01.07.16 = 7,209 hits
02.07.16 = 10,788 hits
----------------------------------
CYFANSWM 2016 = 82,781 hits - 9 diwrnod yn unig!

Llun y Diwrnod:-

llun y diwrnod

Am luniau - cliciwch yma

Lluniau'r Wythnos:-

llun y diwrnod

llun y diwrnod

llun y diwrnod

llun y diwrnod

llun y diwrnod

llun y diwrnod

llun y diwrnod

llun y diwrnod

Am luniau - cliciwch yma