28.06.19

06.07.19

GŴyl y Felinheli 2019

homess1.jpg

 

Croeso i wefan Gŵyl y Felinheli

Dewch draw i bentref Y Felinheli yn ystod yr wythnos Mehefin 28ain - Gorffennaf 6ed 2019. Rydym wedi trefnu gwledd o weithgareddau ar eich cyfer!

Facebook Twitter

 

Fideos Diweddaraf

cliciwch yma

Lluniau'r Wythnos

cliciwch yma

 

Newyddion

13.03.19 Cofrestru ar gyfer Ras 10k 2019

Cofrestru nawr ar agor

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen cofrestru

Cliciwch yma am fanylion am y ras

Eleni rydym yn ceisio rhoi hwb i ymdrechion 'mudiad 'Save the Children', drwy ofyn i'r rhedwyr ystyried cael eu noddi at yr achos da (manylion pellach ar yr atodiad) - cliciwch yma05.11.18 Yr Wyl yn derbyn siec gan Y Ras Rafftiau

Dyma Islwyn, Cadeirydd pwyllgor yr Wyl yn derbyn siec gan bwyllgor y Ras Rafftiau. Mae Gwyl Felin yn ddiolchgar iawn iddynt am eu rhodd.


Mwy o Newyddion

 

Ffrindiau'r ŵyl

dysgu mwy

Y Pentref

dysgu mwy

Cysylltwch â ni

cliciwch yma

© 2019 Hawlfraint Gŵyl Felin. Gwefan gan Delwedd