Digwyddiadau


Croeso i'r adran ddigwyddiadau o'r wefan. Yn yr adran hon cewch ddarganfod gwybodaeth ar beth sy'n mynd ymlaen ar bob diwrnod o'r ŵyl.

 

Cystadleuaeth Golff: Tlws Coffa Dafydd Vernon

 

10am - Lansio'r Ŵyl
Ysgol Y Felinheli


8pm - Bingo!
Y Marcî
Gwobrau ariannol i'w hennill!

Hefyd ar gael: Kebabs

1pm - P'nawn Sinema
Y Marcî


8pm - Gig Yr Ŵyl
Y Marcî
Lara Catrin a Michael Aaron Hughes yn cyflwyno:
Fleur de Lys, Chwalfa ac Ysgol Sul.
Mynediad: £10
Am Docynnau: (01248) 671270

Hefyd ar gael: Kebabs

10am - Oedfa'r Wyl
Y Marcî
Dan ofal Bethan Hughes a Anwen Roberts
gan gynnwys Clwb Capel


12pm -Taith Gerdded Deuluol
Cychwyn o'r Marcî
Cawl i'w ddilyn yn y Marcî

1:30pm - Sioe Ysgol Gynradd y Felinheli
Y Marcî

5:30pm - Chwaraeon i'r Plant
Ar Lan y Môr

6:15pm - Sioe Ffasiwn Felin Gylchu
Y Marcî

Hefyd ar gael: BBQ

5.30pm - Gemau i'r Teulu Oll
Ar Lan y Mor

9pm - Cwis yr Wyl
Y Marcî

7pm - Ras 10k Y Faenol
Ar Lan y Môr
Gan gynnwys Tlws Goffa John Roberts
Noddwyd gan Elim-Madog
Un o brif rasus calendr rhedeg Gogledd Cymru
Cyswllt: Eilir Evans (01248) 671150


8pm - Noson Caws a Gwin
Y Marcî

Hefyd ymlaen yn ystod y noson - Hwylio ac Arddangosfa Hen Geir

9am - Taith Yr Henoed
Enwau i Dylan Owen: (01248) 671270

5pm - Ffair Cynnyrch Lleol
Y Marcî
gyda cherddoriaeth gefndirol

Noson Lawen Wedi Ei Ohirio

Yn fyw yn y Marci
Cymru V Gwlad Belg
Cic gyntaf am 8yh

Talu ar y drws
Disco gyda Kev Bach o Capital FM i ddilyn y gêm

Cymru V Gwlad Belg

Gorymdaith yr Wyl

12:00 - Ymgynnull yn Hen Gei Llechi
12:30 - Cychwyn yr Orymdaith

Trefn y Prynhawn
1:00 - Band Porthaethwy
1:15 - Cystadleuaeth Gwisg Ffansi
2:00 - Chwedlau
2:30 - Gwobrwyo
3:25 - Patrobas
4:00 - Dewis y Hwyaden Lwcus
4:15 - Huw Chiswell

Trwy'r Prynhawn ar Lan y Mor
Gweithdy Syrcas
Tarw Gwyllt
Batala Bangor
Ffair
BBQ
Môn ar Lwy

Hefyd: Stondinau, Caffi a mwy...

 

 

I lawrlwytho copi o'r rhaglen 2016 - cliciwch yma.

Ffrindiau Gwyl Felin
Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl.

2016
Os hoffwch fod yn Ffrind i’r ŵyl eleni
Anfonwch siec o £25 yn daladwy i gŵyl Felin Festival gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn neu ebost i:- Christine Griffith, Trysorydd, 17 Bryn y Môr, Y Felinheli LL56 4LY neu unrhyw aelod o’r Pŵyllgor - cliciwch yma

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau

- cliciwch isod i fynd i wefan y pentref. 

Albwm Lluniau
I weld mwy o luniau yr wyl cliciwch yma

Gwyl Felin ar flickr.com