24.06.22

02.07.22

Digwyddiadau

 

Digwyddiadau 2022

 

Bingo

8y.h. yn y Marcî

Mentro Hwylio

6-8y.h.
Sesiwn Hyfforddi agored i bôb oed

Stwr Wrth Y Dwr

LLYR EVANS YN CYFLWYNO
PERFFORMWYR UNIGOL neu
GRWPIAU LLEOL o UNRHYW OED

Cysylltwch a Sarah 07816 564520

Ticedi gan Nerys Owen 01248 671270

Pris mynediad - Oedolion £5 Plant £2

OEDFA’R Ŵyl

10y.b gan gynnwys Clwb Capel yn y Marcî.

Cinio Mawr - wedi gohirio

12.00 - 2.30
Ymholiadau - Anwen Lynne 07708 361356

Golff - wedi gohirio

Clwb Golff Henllys
Cysylltwch â Rich 07766 952758
Steph 07799 116800

Sioe Ysgol Y Felinheli

2.00y.p. yn y Marcî

Helfa Drysor

Helfa Drysor ar Droed
cychwyn o’r Marcî rhwng 5.30 a 6.30

Hwyl i’r Plant

BBQ - SIOP

Yoga

6.30y.h. £3.00 yn y Marcî

Cwis yr Wyl

9y.h. yn y Marcî

Ras 10k

RÂS 10k Y Faenol 7.15y.h.

Tlws goffa John Roberts
Noddwyd gan:
ELIM CITROEN
LLANGEFNI
01248 750531

Caws a Gwin

Blasu Gwin
7.30y.h. yn y Marcî

Hwylio

Trip Yr Henoed

Cychwyn am 9.00y.b.
Lluniaeth i ddilyn yn y Marcî
Dylan Owen 01248 671270

Ffair Cynnyrch Lleol

5y.h. yn y Marcî

Noson Lawen:

7.00y.h.

Tudur Owen, Eve Goodman, Dylan a Neil
Wedyn Phil Gas.

Ticedi gan Nerys Owen 01248 671270
Oedolion £8 Plant £4

Y Carnifal

Fleur de Lys, Achlysurol, Gwydion, Band Porthaethwy, Bloco Sŵn a llawer mwy

Trefn y Prynhawn
12.00 Ymgynnull yn Hen Gei Llechi
12.30 Cychwyn yr orymdaith
Band Porthaethwy
Cystadleuaeth Gwisg Ffansi
Bloc o Swn
Gwion
Achlysurol
Fleur De Lys

Hefyd ar lan y môr
Dewis yr hwyaden lwcus £100
Donuts
Môn ar Lwy
Swig Smoothies
Gweithdy Syrcas
Ffair
Stondinau,
Caffi,
Bar a mwy!

 

Rhaglen Gwyl Y Felinheli 2022 (PDF)

 

© 2022 Hawlfraint Gŵyl Felin. Gwefan gan Delwedd