Cystadlaethau

   

entry form 10k

30.03.16 Ras 10k y Felin 2016 - Mae yna lefydd ar ôl i redeg yn y ras o hyd

Cliciwch yma am wybodaeth

Lawrlwythwch Ffurflen Cofrestru (Cofrestriadau Post yn cau 18fed Mehefin)

Cofrestriadau ar-lein trwy www.tdleventservices.co.uk (sylwer bod codi tâl bach i TDL am archebu ar-lein - dylai cofrestru ar-lein fod ar agor hyd at un neu ddau o ddiwrnod cyn y ras)Cysylltiad i Felin?

A ydych yn byw i ffwrdd, neu yn adnabod ffrind i ffwrdd? Beth am fynd ar ein map (Cliciwch yma)? E-bostiwch eich enw, cyfeiriad,a'ch rhif ffôn neu manylion eich ffrind i delwedd@gwylfelin.org

Noddwyr: Delwedd

 

 

Cystadlaethau
Yn yr adran yma:

Ffrindiau Gwyl Felin
Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl.

2016
Os hoffwch fod yn Ffrind i’r ŵyl eleni
Anfonwch siec o £25 yn daladwy i gŵyl Felin Festival gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn neu ebost i:- Christine Griffith, Trysorydd, 17 Bryn y Môr, Y Felinheli LL56 4LY neu unrhyw aelod o’r Pŵyllgor - cliciwch yma

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau

- cliciwch isod i fynd i wefan y pentref. 

Albwm Lluniau
I weld mwy o luniau yr wyl cliciwch yma

Gwyl Felin ar flickr.com