Cystadlaethau

Canlyniadau 2017

28.06.17 Canlyniadau 10k Gwyl Felin 2017

1. Martin Green
2. Owen Roberts
3. Ryan Cain

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ddogfen gyda'r canlyniadau llawn.


Canlyniadau 2016

29.06.16 Canlyniadau 10k Gwyl Felin 2016

1. Rob Samuel
2. Russell Bentley
3. Matthew Roberts

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ddogfen gyda'r canlyniadau llawn.


Canlyniadau 2015

02.07.15 Canlyniadau 10k Gwyl Felin 2015

1. Matthew Roberts
2. Russel Bentley
3. Rob Samuel

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ddogfen gyda'r canlyniadau llawn.


25.06.15 ENILLWYR Y CYSTADLEUAETH GOLFF

Enillwyr Cystadleuaeth golff Gwyl y Felin, fydd yn derbyn tlws goffa Dafydd Vernon. Trystan Dafydd. Rhys (Archie) Parry. Ifan Alun a Iwan (Bwthyn) Huws

Steve, enillydd y ddreif hiraf. Ifan Alun, enillydd agosaf at y pin.

Mwy o luniau i'w weld ar Flickr


Cystadlaethau
Yn yr adran yma:

Ffrindiau Gwyl Felin
Yn dilyn lansiad grwp ‘Ffrindiau’r ŵyl’ bu i sawl un gymryd y cyfle i gyfrannu rhodd i’r ŵyl.

2017
Os hoffwch fod yn Ffrind i’r ŵyl eleni

Anfonwch siec o £25 yn daladwy i gŵyl Felin Festival gyda’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn neu ebost i:- Christine Griffith, Trysorydd, 17 Bryn y Môr, Y Felinheli LL56 4LY neu unrhyw aelod o’r Pŵyllgor - cliciwch yma

Felinheli.org
Am wybodaeth am Y Felinheli - newyddion, hanes, digwyddiadau

- cliciwch isod i fynd i wefan y pentref. 

Albwm Lluniau
I weld mwy o luniau yr wyl cliciwch yma

Gwyl Felin ar flickr.com